OM DETTE NETTSTEDET

LO og NHO ønsker å bidra til at elevene ved yrkesfaglig studieprogrammer er mer forberedt på hva som venter en i forbindelse med overgang skole til jobb. Å trygge overgangen vil bidra til at elevene har bedre forutsetninger for å gjennomføre en god faglig og personlig utviklende læretid.

I tillegg ser vi at mange elever kun søker læreplass gjennom VIGO, og vi tror at langt flere vil få læreplass hvis de selv er mer aktive i søkeprosessen. Mange bedrifter setter pris på elver som selv er oppsøkende, da er det også mulig å gi et annet inntrykk enn et papir fra fylkeskommunen med vitnemål og fravær. En del  elever på yrkesfaglige studieretninger har lav skolemotivasjon, men ikke nødvendigvis lav motivasjon for arbeid.

Vi har derfor utviklet et undervisningsopplegg over to timer som gjennomføres av ekstern representant for norsk arbeidsliv (arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjon, opplæringskontor og lignende). Undervisningsopplegget er ment å aktivisere elevene gjennom dialog og diskusjon fremfor å være en "forelesning".

Undervisningsopplegg

Konsept veiledningsmateriell: NHO (Marit Heimdal)

Nettside

Konsept: NHO (Marit Heimdal) og LO (Benedikte Sterner)
Struktur/oppbygging samt tekst og design: Kristin von Hirsch
Teknisk tilrettelegging: ØRN Webutvikling
Foto: Kristin von Hirsch og Rino Martinsen

3 filmer

Cecilie Steinmann Neess og Standup Norge.

Informasjonsfilmer med powerpoint-presentasjoner

David Olavsrud, Mats Ektvedt og Kontra film.

« Tilbake