DU KAN MER ENN DU TROR!


Alle er forskjellige. Vi har forskjellig bakgrunn, forskjellige egenskaper, forskjellig innstilling til livet. Utdanningen din er bare en liten bit av den helheten som er deg og som du skal presentere når du søker jobb eller læreplass. Utdanning hører til under det man kaller

  • formell kompetanse.

Men det finnes flere typer kompetanse: I tillegg til den formelle kompetansen kommer

  • sosial kompetanse og personlige egenskaper.

Ofte tenker man på kompetanse kun som utdanning. Man glemmer bort resten, og da blir det ikke mye igjen for en syttenåring som bare har to års videregående skole på cv’en. Derfor er det mange som føler at de ikke har noen kompetanse å snakke om. Men det er altså feil, for utdanning dekker kun den formelle kompetansebiten.

"Hire for attitude, train for skills" er et begrep som ofte brukes. Det betyr kort og godt at når du skal ut i yrkeslivet, så er du som person vel så viktig som hva du har lært på skolen. For den formelle kompetansen kommer du jo til å få. Det er derfor du er lærling! Sosial kompetanse og personlige egenskaper derimot, er det du tar med deg inn på din nye arbeidsplass: deg selv.

DIN SOSIALE KOMPETANSE handler om hvordan du er i relasjon til andre mennesker. God til å kommunisere? Blir lett kjent med andre? God til å lytte? Muntrasjonsråd? Evne til å forstå hvordan andre har det? Alt sånt.

Er du for eksempel en pratsom type som trives best når du får jobbe tett sammen med andre? Eller er du en litt mer tilbaketrukket type som jobber best alene? Dette er sider ved deg det er viktig å få kommunisert om du skal bli fornøyd med læreplassen din, og om arbeidsgiveren skal bli fornøyd med deg.

PERSONLIGE EGENSKAPER handler om væremåte, om  hvordan du er ”skrudd sammen" fra fødselen av. Er du ryddig og strukturert som type, eller kanskje oppfinnsom og litt kaotisk? Liker du å ta ledelsen, eller liker du å få oppgaver? Er du tilbakelent og kul, eller alltid i farta?

Hva innebærer det å være pliktoppfyllende? Er det utelukkende en positiv egenskap? Eller betyr det at jeg gjør min plikt og ikke mer?

Hvis jeg ser på meg selv som litt hyper; hva innebærer det? Er det en negativ egenskap? Eller finnes det situasjoner og jobber der det å være litt hyper kanskje er en styrke? Kanskje det er bra for en salgsmedarbeider, men ikke fullt så bra for en billakkerer?

Dine personlige egenskaper og din sosiale kompetanse er kjempeviktig for en arbeidsgiver. Det som er positivt i en sammenheng kan være negativt i en annen og omvendt. Derfor er det viktig at du har tenkt litt over hva slags person du egentlig er og hvordan du fungerer i sosiale sammenhenger. Det er først da du blir i stand til å presentere deg på en riktig og god måte.

 

HVA SKAL DU BLI NÅR DU BLIR STOR?

TA STYRINGA!

« Tilbake